Regulamin

Indywidualnych konsultacji

Postanowienia ogólne

1. Pacjent wykupuje konsultację z zaleceniami w PDF, zgodnie z wybranym pakietem poprzez sklep na stronie www.dietozalezni.pl w ramach dostępnych pakietów.

2. Po opłaceniu wizyty za pomocą bramki płatniczej Przelewy24 pacjent w ciągu 48 h (licząc dni robocze) dostaje wszystkie szczegółowe informacje i pliki (w tym wywiad zdrowotno-żywieniowy i listę zalecanych badań) niezbędne, by przygotować się na konsultacje.

3. Wszystkie pliki (w tym wywiad zdrowotno- żywieniowy) oraz wyniki badań, należy odesłać na maila: dietetyk@dietozalezni.pl min. 5 dni przed ustalonym terminem konsultacji. Brak podesłania dokumentów we wskazanym terminie, spowoduje przełożenie konsultacji na inny termin w okresie 2 miesięcy. Możliwe spóźnienia w dostarczeniu dokumentów należy zgłosić wcześniej mailowo i ustalić indywidualnie.

4. Przed konsultacją pacjent może kontaktować się z dietetykiem drogą mailową, dowolną ilość razy. Nie udzielam przed wizytą informacji na temat nadesłanych wyników badań oraz nie udzielam dodatkowej mailowej konsultacji przed wizytą. Wszystkie szczegóły i cała analiza przypadku zostaną omówione podczas wizyty.

5. Link do wizyty online zostanie przesłany minimum 12 godzin przed planowanym spotkaniem. Konsultacje odbywają się przez Zoom. Posiadanie aplikacji nie jest konieczne. Wystarczy w umówionym terminie wejść w otrzymany link. W razie problemów technicznych należy kontaktować się mailowo. W przypadku chęci odbycia konsultacji w formie telefonicznej lub poprzez Messenger, należy zgłosić taką informację min 24 godziny przed wizytą drogą mailową.

6. Czas konsultacji online wynosi od 45 min do 90 min w zależności od danego przypadku pacjenta. Brak stawienia się na konsultację w wyznaczonym terminem skutkuje jej przełożeniem w terminie 2 miesięcy.

7. Podczas wizyty pacjent może zadać nieograniczoną ilość pytań i wypytać dietetyka o wszystkie ważne dla siebie szczegóły. Jest to czas przeznaczony w 100% dla pacjenta i należy go maksymalnie wykorzystać.

8. Po spotkaniu online pacjent w ciągu 7-10 dni roboczych otrzymuje drogą mailową plik w formacie PDF na maila. Plik PDF zawiera wszystkie informacje przekazywane podczas wizyty. W tym: analizę badań, analizę objawów, suplementację, zalecane badania, zalecenia dietetyczne i dotyczące stylu życia oraz wszystkie inne niezbędne informacje.

9. Po otrzymaniu pliku przez pacjenta ma on możliwość w ciągu 7 dni roboczych, wysłać do dietetyka 1 maila z nieograniczoną ilością pytań, które dotyczyć będą omawianego podczas wizyty przypadku oraz wysłanych zaleceń czy innych szczegółów w tym zakresie. Po ustalonym terminie w przypadku większej ilości pytań czy też potrzeby analizy nowych badań, ustalenia nowych zaleceń, suplementacji itp. Pacjent powinien umówić się na tzw. konsultację kontrolną w celu ponownego odbycia wizyty.

10. Konsultacja kontrolna przeznaczona jest tylko dla osób z którymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy miałam wizytę online lub kompleksowo współpracowałam. Jeśli od naszego ostatniego spotkania minęło ponad 12 miesięcy, wówczas należy omówić się na zwykłą wizytę online. W celu omówienia się na konsultacje kontrolną, należy opłacić ją przez mój sklep a następnie drogą mailową ustalić dogodny dla siebie termin. Konsultacja kontrolna zawsze obejmuje spisanie zaleceń w formie PDF.

11. Do zadania pytań odnośnie konsultacji służy mail.

12. Czas oczekiwania na odpowiedź drogą mailową wynosi do 2 dni roboczych. Nie odpowiadam na maile w niedziele i święta.

Konsultacja indywidualna 290 zł + 7 dniowy jadłospis (na start)

1. Zasady jej przeprowadzania są dokładnie takie same jak te opisane w punkcie ,,Konsultacje indywidualne”.

2. Wizyta obejmuje również otrzymanie pliku PDF oraz 7 dniowego indywidualnego jadłospisu razem z listą zakupów, oraz ogólnymi zaleceniami do jadłospisu. Jadłospis jest rozpisywany na podstawie wizyty oraz na podstawie dostarczonej przez pacjenta ankiety.

3. Jadłospis wysyłany jest w ciągu 7-10 dni roboczych od zakończenia wizyty.

4. Istnieje możliwość wymiany maksymalnie 3 potraw w diecie. Prośbę tę należy zgłosić w ciągu 7 dni od otrzymania diety. Prośby zgłoszone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Konsultacja kontrolna

1. Konsultacja kontrolna przeznaczona jest tylko dla osób, które miały ze mną konsultację lub współpracę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Służy ona rozwianiu większej ilości wątpliwości lub odpowiedzeniu na pytania (w późniejszym niż 7 dni po wizycie/wysłaniu do pacjenta plików terminie). Konsultacja kontrolna jest również dla osób, które chciałyby przenalizować zlecone przeze mnie podczas pierwszej wizyty badania i dobrać pod nie nowe zalecenia i suplementację.

2. Wizyta kontrolna to również opcja dla osób, które zakończyły pierwszy etap diety i suplementacji, rozpisany podczas pierwszej wizyty i chciałyby zweryfikować dotychczasowe działania, dobrać nowe zalecenia, badania i suplementację.

3. By umówić się na konsultację kontrolną, należy wykupić ją poprzez sklep na mojej stronie. Następnie w ciągu 48 godzin (licząc dni robocze) kontaktuje się mailowo z pacjentem by ustalić indywidualnie jej termin.

4. Pacjent otrzymuje wówczas wywiad i wszystkie inne niezbędne pliki, które należy wypełnić i odesłać na mój adres email min. 7 dni przed wizytą.

5. Przed wizytą istnieje możliwość mailowego skonsultowania zalecanych do wykonania wyników badań (na podstawie wcześniejszych informacji o pacjencie, zgromadzonych podczas poprzedniej wizyty lub współpracy).

6. Wizyta obejmuje rozpisanie zaleceń zdrowotno- żywieniowych, suplementacji, analizę badań i objawów oraz ewentualne dobrania dalszych koniecznych badań.

7. Pacjent po wizycie kontrolnej ma prawo w ciągu 7 dni wysłać drogą mailową, 1 maila z nieograniczoną ilością pytań na temat swojego przypadku.

8. Czas oczekiwania na odpowiedź drogą mailową wynosi do 2 dni roboczych. Nie odpowiadam na maile w niedziele i święta.

Kompleksowa współpraca 2 lub 4 miesiące (chcę schudnąć, długoterminowa współpraca)

1. Pacjent umawia się na współpracę dokładnie w takim sam sposób, jak zostało to opisane w punkcie ,, Indywidualne konsultacje ”.

2. Zasady dotyczące terminu wysłania plików oraz przesłania linku do konsultacji (która wchodzi w skład współpracy), zostały również opisane w punktach 1-7 pod opisem ,,Konsultacja indywidualna 290 zł + 7 dniowy jadłospis (na start) ”.

3. Po konsultacji w ciągu 7-10 dni roboczych pacjent otrzymuje całe podsumowanie z wizyty, indywidualny 14 dniowy jadłospis razem z listą zakupów, ogólne zalecenia do jadłospisu oraz listę zamienników. Podsumowanie z wizyty jest przeważnie wysyłane kilka dni wcześniej w stosunku do jadłospisu i reszty plików.

4. Po przesłaniu jadłospisu rozpoczyna się miesięczny (8 tygodnie lub 16) okres współpracy.

5. Podczas współpracy pacjent ma możliwość nieograniczonego kontaktu drogą mailową z dietetykiem i zadawanie nieograniczonej ilości pytań.

6. W skład współpracy wchodzi: konsultacja z zaleceniami w PDF, indywidualny 14 dniowy lub 28 dniowy jadłospis z listą zakupów, ogólne

zalecenia do jadłospisu i lista zamienników. Dodatkowo jadłospis pacjenta jest co 2 tygodnie modyfikowany w oparciu o odsyłane przez niego raporty.

7. Po przesłaniu diety i reszty plików pacjent otrzymuje również raport podsumowywujący. Zawiera on pytania odnośnie sytuacji zdrowotnej i preferencji smakowej. Dietetyk ustala z pacjentem dzień w którym będzie on odsyłał raporty. Pacjent zobowiązuje się raz w tygodniu we wskazane dni odsyłać raport podsumowywujący do dietetyka.

8. Po odesłaniu raportu dietetyk w ciągu 5 dni roboczych modyfikuje dietę pacjenta w oparciu o to jakie zmiany chce i powinien wykonane mieć pacjent. Po raporcie jadłospis jest modyfikowany maksymalnie o 5 potraw co tydzień. Dieta po raporcie nie jest układana od podstaw a jedynie modyfikowana.

9. Brak odesłania raportu w ciągu 3 dni od wskazanego dnia powoduje utratę możliwości wykonania modyfikacji w diecie w ramach danego tygodnia współpracy. Chęć przesunięcia przesłania raportu należy zgłosić minimum w dniu kiedy raport powinien zostać odesłany.

10. W uzasadnionych przypadkach współpracę można zawiesić na maksymalnie 4 tygodnie. Brak kontaktu ze strony pacjenta przez okres powyżej 4 tygodni, traktowany jest jako wyrażenie chęci zakończenia na danym etapie współpracy.

11. Wszystkie inne szczegóły i terminy należy ustalać z dietetykiem indywidualnie.

12. Po zakończeniu współpracy, istnieje możliwość jej przedłużenia. Pacjent powinien zgłosić taką chęć, najpóźniej w ostatnim dniu współpracy. Współpracę można przedłużyć poprzez sklep na mojej stronie. Po zakończeniu przedłużenia współpracy istnieje możliwość odbycia 30 minutowej, konsultacji uzupełniającej. Odbywa się ona telefonicznie i ma na celu rozwianie wątpliwości i odpowiedzenie na wszystkie pytania pacjenta.

13. Kompleksowa współpraca to jedyna opcja współpracy podczas której pacjent jest w bieżącym kontakcie z dietetykiem, ma możliwość nieograniczonego kontaktu z nim. Podczas trwania współpracy dietetyk na bieżąco analizuje dostarczane przez pacjenta badania.

14. W przypadku współpracy 2 miesięcznej obowiązują dokładnie takie same zasady. Trwa ona jednak 2 miesiące (8 tygodni). Po jej zakończeniu również istnieje możliwość odbycia telefonicznej konsultacji uzupełniającej. Współpracę 2 miesięczną również po jej zakończeniu można przedłużyć. Obowiązują takie same zasady jak te opisane wyżej.

15. Czas oczekiwania na odpowiedź drogą mailową wynosi do 2 dni roboczych. Nie odpowiadam na maile w niedziele i święta.